نجمــه طلاقــــــــی
متولد ۱۳۶۰-مشهد
عضو انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران-به شماره عضویت ۱۵۶۰۸
سوابق تحصیلــــی:
فارق التحصیل دوره کاردانی در رشته گرافیک از دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا-مشهد
فارق التحصیل کارشناسی در رشته چاپ دستی از دانشگاه bangalore university‪‬ هند
فارق التحصیل دوره های نورپردازی عکاسی تبلیغاتی ، سطح ۱-۲و۳ از موسسه مرداد-تهران
دارای مدرک modeling photo shoot and photography از BRS academy

سوابق کـــــــــاری:
شروع فعالیت در زمینه طراحی گرافیک از سال ۱۳۸۰-۱۳۸۶
شروع فعالیت در زمینه عکاسی پرتره از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶
شروع فعالیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی از سال ۱۳۹۳ تا کنون

Najmeh Talaghi

Born in 1981 – Mashhad
Member of Iranian Advertising and Industrial Photographers’ Society – Membership ID 15608

Summary of education:

BA Graduate of Graphic art – Bangalore university-indie
Graduate of Photography Lighting in Advertising Photography – mordad academy-Tehran
Participating in BRS academy training on modeling photo shoot and photography-mashhad

Summary of work experience:

Started working as a designer in 2001
Started working as a modeling photographer in 2005
Started working as a advertising and industrial photographer in 2012

Tel: +98 939 156 7131

نجمــه طلاقــــــــی
متولد ۱۳۶۰-مشهد
عضو انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران-به شماره عضویت ۱۵۶۰۸
سوابق تحصیلــــی:
فارق التحصیل دوره کاردانی در رشته گرافیک از دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا-مشهد
فارق التحصیل کارشناسی در رشته چاپ دستی از دانشگاه bangalore university‪‬ هند
فارق التحصیل دوره های نورپردازی عکاسی تبلیغاتی ، سطح ۱-۲و۳ از موسسه مرداد-تهران
دارای مدرک modeling photo shoot and photography از BRS academy

سوابق کـــــــــاری:
شروع فعالیت در زمینه طراحی گرافیک از سال ۱۳۸۰-۱۳۸۶
شروع فعالیت در زمینه عکاسی پرتره از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶
شروع فعالیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی از سال ۱۳۹۳ تا کنون

Najmeh Talaghi

Born in 1981 – Mashhad
Member of Iranian Advertising and Industrial Photographers’ Society – Membership ID 15608

Summary of education:

BA Graduate of Graphic art – Bangalore university-indie
Graduate of Photography Lighting in Advertising Photography – mordad academy-Tehran
Participating in BRS academy training on modeling photo shoot and photography-mashhad

Summary of work experience:

Started working as a designer in 2001
Started working as a modeling photographer in 2005
Started working as a advertising and industrial photographer in 2012